32 วราภรณ์ 4/3

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันแม่แห่งชาติ

วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติ
อยากให้ทุกคนได้ทำอะไรให้แม่
ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สมควรแล้ว
ที่ทุกคนจะต้องทำให้แม่สักอย่าง

วันแม่แห่งชาติ .ppt